The Equestrian Journal

Unleash your creativity

This modular journal allows you to personalize it to your needs. Choose the modules you like to make it fit you and your horse. There is a lot of empty space to write, draw and past anything you want. Keep track of your training sessions and your lessons. Set up goals for you and your horse. Anything is possible. Curious about the modules? Take a look further down this page.

Equestrian Journal

Laat je creativiteit de vrije loop

Dit logboek is volledig in te delen naar eigen smaak. Kies de modules die bij u en uw paard passen, samen met de bindingsringen en kaften. Er is voldoende ruimte om te schrijven, tekenen en plakken. Hou een log bij van alle trainingen en lessen. Stel doelen. Alles is mogelijk. Benieuwd naar de modules? Neem dan een kijkje hieronder.

Modules

Foal Module / Veulenmodule

This module is for every breeder or foal owner that wants to keep track of the breeding process. Pictures of your mare her belly, choice of stallion, potential names, enough free space to release your inner Picasso and more!

Deze module is bedoeld voor fokkers of veuleneigenaren die alles rondom hun veulen willen bijhouden. Buikfoto’s tijdens de dracht, hengstenkeuze, potentiële namen, voldoende lege ruimte voor eigen input en meer!

Basic Module / Algemene Module

The basic module consists of general information on your horse including pedigree as well as a budget page to plan for any big expenses or just to keep track of your savings.

De algemene module bestaat uit een pagina met alle basis informatie omtrent uw paard inclusief stamboom. Het tweede blad is voor het creëren van een budget voor grote uitgaven of om een spaaroverzicht te maken.

Training Module / Trainingsmodule

With this module you are able to keep track of all your training sessions. Daily training, lessons, clinics, or something else you like to do with your horse. The pages have an open date, so you can determine the intervals of logging. This can be every day, or every week. Whatever works for you!

Met deze module is het mogelijk om uw trainingen bij te houden. Dit kan een dagelijkse training zijn, een les of een clinic, elke bezigheid met uw paard kunt u hierin bijhouden. Het zijn losse bladen op basis van een vrij in te vullen datum. Hierdoor kunt u de frequentie zelf bepalen. Elke dag of elke week. Dat is het voordeel van het modulaire logboek, u kunt het helemaal zelf bepalen.

Competition Module / Wedstrijdmodule

With this module it is possible to reflect on your competitions and keep track of your progress. On the back there is a plastic cover to slide in the result sheet. This way you can store it all in 1 place. Write down your best exercises, the ones that can be improved, as well as your goals for the next competition. Use the year plan to plan your competitions and learning new exercises.

Met deze module is mogelijk uw wedstrijden te evalueren. Op de achterzijde zit een plastic hoes waar u gemakkelijk uw protocol in kan schuiven. Zo bewaart u alles op 1 plek. Er is ruimte om toppunten, verbeterpunten en doelen te beschrijven. Daarnaast is er een jaarplanning zodat u uw doelen omtrent oefeningen of wedstrijdniveau kunt vastleggen.

Health Module / Gezondheidsmodule

With this module you are able to keep track of all the care your horse needs. Farrier, dentist, vet appointments. Whatever your horse needs. Keep track of your worm policy as well as feeding schedules.

Met deze module is het mogelijk om alles bij te houden rondom de verzorging van uw paard. Hoefsmid, tandarts, dierenartsafspraken. Mestonderzoeken, voerschema’s. Alles wat nodig is om uw paard in topconditie te houden.

Photo Module / Fotomodule

25 photo pages to add pictures of your horse. Includes room for comments and the pages have an empty backside to use however you please. Since the journal is modulair you can insert your photo pages wherever you like.

25 fotobladen om de leukste foto’s van uw paard toe te voegen. Uiteraard is er ruimte voor toelichting op de foto. De bladen hebben een lege achterzijde voor eigen creatieve invulling. Door het modulaire karakter zijn de fotobladen op elke gewenste plek in het journal te plaatsen.

Notes Module / Notitiemodule

25 pages to makes notes, draw or paste anything you like. Add them wherever you need in the journal. Designed a course and want it near your training page? Or use a page to take notes during a webinar. Need some extra space to add notes from your vet. Your creativity is the limit.

25 bladen om notities te maken, tekeningen of plaatjes in te plakken. De losse bladen zijn overal in te voegen. Een getekend springparcour kan direct achter een trainingsblad geplaatst worden. Gebruik een pagina om notities te maken tijdens een webinar. Of extra ruimte nodig voor aantekeningen van de dierenarts. Alles is mogelijk met deze notitiebladen.

Tabs

Months / Maanden

These tabs have every month written on them. You can use them to classify your journal chronologically by month instead of by module.

Deze tabbladen zijn bedrukt met de maanden en kunnen gebruikt worden om uw logboek per chronologisch per maand in te delen in plaats van per module.

Empty tabs / Lege tabs

These tabs have no notation on them. You can use them however you see fit. With a black sharpy or pen you can create your own set of tabs!

Deze tabbladen hebben geen aanduiding en kunnen gebruikt worden naar eigen inzicht. Gebruik een zwarte stift of pen om uw eigen tabset te creëren.