Available for a limited time only
Get your FREE year planner
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Gratis Equestrian Jaarplanner

Yes! Nog maar 1 stap verwijderd voordat je je eigen gratis jaarplanner kunt downloaden. Vul het formulier in en start vandaag nog met het stellen van je doelen!

Free Equestrian Year Planner

Yes! Just one more step and you will be able to download the free year planner. Fill in the form and start setting your goals today!

Meer informatie

Er zijn verschillende redenen om een trainingsschema te maken:

  • Fitter maken van je paard
  • Blessures voorkomen
  • Structuur
  • En nog veel meer

Een leerzaam artikel over een optimaal trainingsschema vind je hier

Met dit gratis Jaarplan kun je per maand je doelen en eventuele subdoelen opschrijven. Verdeel zelf de maand in weken of schrijf je doelen per maand op. Flexibel omgaan met je doelen is ontzettend belangrijk, omdat zowel jijzelf als je paard levende wezens zijn waarbij niet alles te voorspellen is. Het ene doel zal wellicht sneller behaald zijn door een natuurlijke aanleg dan een ander doel waar jij of je paard moeite mee blijkt te hebben.

More information

There are different reasons to create a training schedule:

  • Improve your horse’s fitness
  • Prevent injuries
  • Structure
  • And many more

A good read might be this article. It is written in Dutch.

With this free year plan you can set your monthly goals or sub goals. Divide the month into weeks or just write down your main goal. Being flexible when it comes to your goals is very important. Mainly because you and your horse are living beings and we cannot predict everything that will happen in the future. One goal might be achieved quicker than another. But with perseverance and practive a lot is possible!

Fill in the form to receive the FREE Year Planner: