BLOG: LEIDEN

Hoe leid jij je paard? Wat we doen is als we een paard leiden, bijvoorbeeld naar de poetsplaats, wei of paddock, we dit altijd doen met 1 hand zo dicht mogelijk bij het halster. Vooral als ze wat fris zijn. Dit heb ik ook jaren gedaan. Het geeft een gevoel van controle, van veiligheid. Tijd voor een nieuwtje: het is volledig schijn, het geeft je juist minder controle en kan zelfs gevaarlijk zijn.  

Want als je paard ineens steigert en jij staat zo dichtbij, dan trekt hij je omhoog als je niet snel genoeg bent, en kan hij op je landen. Of als hij ineens opzij springt omdat er een Pokémon verschijnt, dan duwt hij je zo omver. Of ineens een sprintje trekt, dan ben je uit balans. Paarden blijven vluchtdieren. We kunnen veel conditioneren, maar onder aan de streep is het gewoon altijd zo veilig mogelijk werken met je paard. 

Waarom doen we het dan, is de grote vraag. Waarom houden we onze paarden zo kort vast? Omdat het ons zo geleerd is. Zo wordt het al jaren gedaan. En dat terwijl er een manier is om je paard te leiden, die past binnen de paardentaal en zo ontzettend veel veiliger is voor jou. 

Hoe doe je dat dan vraag je je nu natuurlijk af. Hoe leid je je paard op een veilige manier in paardentaal met meer controle? Dit doe je doormiddel van een leadrope en je paard te leren respect te hebben voor je persoonlijke ruimte. Op die manier kun je je paard leiden waarbij hij 1 of het liefst 2 meter achter je loopt. Op die manier als er iets gebeurd is er altijd voldoende ruimte waarin jij veilig kan reageren. Op het moment dat je dit vaak gedaan hebt en je paard verder in de training is, zul je zien dat je dit ook met een lang touw kan doen. Maar mijn advies is, kijk altijd goed naar je paard, en wat hij of zij nodig heeft op dat moment. 

Sinds ik de leadropes en de techniek heb geleerd, gebruik bij mijn jonge paarden of paarden die ik nieuw heb en nog niet goed genoeg ken, merk ik zoveel meer rust en controle. Laatst had ik weer een kort touw mee, want ik dacht dat kan wel, vervolgens schrikt hij van iets en trekt een sprintje. Met mijn leadrope had ik kunnen laten vieren en hem daarna kunnen omtrekken, maar met het korte touw was die ruimte er niet, en moest ik dus loslaten. Want 500/600 kilo wint het dan gewoon op kracht. Ik pak dus 9 van de 10 keer de leadrope, voornamelijk omdat ik wil dat hij respect heeft voor mijn persoonlijke ruimte (het is een typisch hout paard dat dominant is) plus er gebeurt veel op het terrein. Dus als hij iets spannend vindt of schrikt, kan ik gewoon op veilige afstand inschatten wat ik moet doen. Doorlopen en negeren of corrigeren. Ik bekijk dus per situatie en afhankelijk waar we heen gaan, wat op dat moment het meest veilige is om te doen.  

Wil je nou ook leren hoe je dit moet doen? Neem dan contact op voor een training. Omdat ik iedereen gun om veilig met zijn paard te kunnen lopen, heb ik een tijdelijk actie. Boek in februari je training (de training zelf kan natuurlijk op een later moment zijn) en krijg een uur training voor 50 in plaats van 75 euro! Bel, sms of mail om je training te plannen.   

BLOG: LEADING

How do you lead your horse? Most of the time we grab the rope right below the halter. For example, when we go the grooming area or field. Especially when they are a bit fresh. I did this for years. It gives you a sense of control and safety. Time to let you know it is a false sense of control and safety. It actually can be very dangerous and to be honest, you have less control.  

If your horse decides to rear and you stand so close, you can be pulled off your feet if you are not quick enough, and he can land on you. Or if he decides to jump to the side because a Pokémon decided to show himself, he will push you over. Or races of, you will be off balance. Horses will remain flight animals, always. We can teach them a lot, but in the end, you have to work with your horse as safely as possible.  

Why do we do it, why do we grab the rope so close to the halter. Because we learned it that way. It is done for ages. While there is a much better, and safer, way that allows you to communicate with your horse in their own language. 

So, you might be wondering how to do that right? How do you lead your horse in a safe way, that allows you to communicate with them in horsey lingo and gives you more control? You do this by using a leadrope and teaching your horse about personal space. That way you can lead your horse by 1, or preferably 2, meters behind you. When something happens there is ample of space between the 2 of you for you to react safely to the situation. When you have done this a million times and your horse has progressed in his training, you will see a long normal rope will be sufficient. But my advice will always be, look at your horse closely, and look what he needs at that specific moment.  

Since I am using the leadropes, and learned the technique, on my young horses and new horses whom I still need to figure out, I am experiencing so much more control and peace of mind. The other day I used a normal rope, I thought it would be possible, he spooks and decides to take off. With the leadrope I would have been able to give some slack before making him turn and stop. But with the short rope that was not an option, so I needed to let go. With his 500/600 kilos he wins, flat out. So, 9 out of 10 times I grab the leadrope, mainly because I want him to stay out of my personal space (he is wood horse that tends to be dominant) and there is always a lot going on at the stable. In that case whenever he decides something is scary, I can assess at a safe distance what to do. Ignore or correct. I always decide what to do depending on the situation and where we are going. What is the safest way for both of us.  

Do you want to learn how to do this? Contant me for a training session. Because I want everyone to be able to lead their horse safely, I have a discount for you. When you book a training during February you get an hour training for 50 instead of 75 euro. Give me a call, send me an email or text to book the training.  

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.