Gedragstraining

Er zijn ontzettend veel dingen die we voor lief nemen als het om gedrag van onze paarden gaat. Vaak zeggen we ‘zo is hij/zij nou eenmaal’ of ‘zo heeft hij/zij altijd al gedaan’. Als een paard gestrestst op de poetsplaats staat te schrapen, horen we vaak de ‘hé niet doen!’, maar de kern aanpakken doen we zelden. 

Wat eigenlijk heel bijzonder is, is dat we wel elke week les nemen om ons rijden te verbeteren, dat is heel normaal, maar iemand inschakelen voor gedragstraining is nog iets abnormaals. Waarom eigenlijk? Ieder paard zou zich bijvoorbeeld comfortabel moeten voelen in de trailer of vrachtwagen, ieder paard zou zonder stress aangesingeld moeten kunnen worden, voetje kunnen optillen of zijn stal in of uit kunnen lopen. 

We spenderen ontzettend veel tijd en geld aan het leren van dressuuroefeningen of parcoursen rijden, waarom dan niet aan de basis, het gedrag van je paard. Op dit vlak kunnen we nog zoveel meer voor onze paarden betekenen. Wist je dat de meeste ‘problemen’ binnen 1 á 2 trainingen opgelost kunnen worden? Uiteraard afhankelijk van het type paard en eigenaar, maar vaak is bijvoorbeeld een trailerlaadprobleem in 1 training op te lossen.  

Ik was zelf ook altijd iemand die grondwerk maar iets onzinnigs vond, zat liever in het zadel. Tot ik een keer een gedragstrainer inschakelde voor mijn eerste veulen. Ik twijfelde namelijk aan mezelf of het allemaal wel goed deed, of ik hem wel de goede basis mee gaf. Uiteindelijk bleek dat ik het hartstikke goed deed en intuïtief aanvoelde wat wel en niet werkte voor hem. Was die 75 euro ex reiskosten meer dan waard, alleen al voor de bevestiging en vertrouwensboost. Vervolgens met hem in de opfok weer een aantal trainingen gedaan en het effect van die trainingen is zo ontzettend duidelijk zichtbaar, ook nu met het zadelmak maken, dat het zeker de moeite waard is om die gedragstrainingen te doen. Het is me elke cent meer dan waard geweest als ik zie hoe makkelijk hij nu spanning laat afvloeien. Zeker bij jonge paarden kun je heel snel dingen op een verkeerde manier aanleren waardoor je daarna weer extra moet gaan werken om nieuwe software over de oude heen te kunnen installeren. Beter om meteen die goede software erop te zetten. Daar heeft het paard en de eigenaar de rest van hun leven plezier van.  

Stel je eens voor, je laat een gedragstrainer komen die jou en je paard leert om correct laden, vervolgens heb je nooit meer een probleem met laden (dit gebeurt regelmatig, heel soms moet de trainer nog een keer terugkomen, maar in de meeste gevallen niet). Dat is toch iets waard? Dat je paard volledig relaxed is en in staat is zijn eigen spanning te laten afvloeien waar je ook bent? 

Of je hebt een veulen gefokt of een jong paard gekocht, waarom er geen gedragstrainer bij halen om meteen vanaf het begin samen de juiste stappen te zetten? De vertrouwensband die je samen opbouwt is heel veel waard.  

Een voorbeeld die ik tijdens de opleiding tegenkwam (ik ben op dit moment aan het studeren tot gecertificeerd gedragstrainer) was een paard dat al iets van 10-12 jaar lang extreem gedrag liet zien tijdens het aansingelen. Ook dat werd aangezien als een “zo is hij nou eenmaal”/”zo doet hij al sinds we hem gekocht hebben”. Elke dag weer die stress. Met 1 training was hij los op de poetsplaats aan te singelen en het agressieve gedrag was weg. Is maar 1 van de tig voorbeelden waarop een paard met 1 training al geholpen was. Dus waarom laten we onze paarden dan zo lang oncomfortabel zijn? Is het omdat mensen niet weten dat er gedragstrainers zijn die het kunnen oplossen? Beschadigd vertrouwen door eerdere ervaringen? Bang voor reacties van de omgeving? Te hoge kosten? 

Onder aan de streep gaat het om jou en je paard, niet wat anderen denken. Qua kosten? 2 maanden geen nieuwe dekjes en hebt je kosten er al uit, terwijl het profijt wat je hebt van die trainingen (wat je leert kun je altijd blijven toepassen) misschien niet uit te drukken is in kosten, maar juist in winst. Winst voor jou en misschien nog wel belangrijker, je paard.  

Wil je meer weten of hulp nodig? Neem dan gerust contact op voor de mogelijkheden of neem een kijkje op de Equestrian Services pagina.

Behavioural training 

There are a lot of things we take for granted when it comes to our horse’s behaviour. Often, we just say “that is just the he/she is” or “he/she has always done this”. If a horse is scraping in the tacking area, we just yell “Stop it!”, but taking care of the underlying problem is not something we do.  

The weirdest thing might be that we take riding lessons every week, that is the most normal thing in the world, but contacting an instructor for a behavioural training is something that is still frowned upon. I wonder why? Every horse should be comfortable in a trailer, evert horse should be able to be girthed without stress, pick up a hoof or walk in or out of his stable normally.  

We spend a lot of time and money on learning dressage exercises or riding a jumping course, why not spend that time and money on the basics as well, your horse’s behaviour and mindset. We can offer so much more when it comes to our horses. Did you know most so called ‘problems’ can be fixed in 1 or 2 training sessions? I say most because it also depends on the type of horse and owner, but most of the time a trailer loading problem can be fixed in 1 training.  

I was always someone who thought ground work was something nonsensical, I wanted to be in the saddle. Until I contacted a behavioural trainer for my first bred foal. I doubted myself and if I was doing it right, and if I was giving him the right basic skills. In the end it turned out I was doing a wonderful job, and felt intuitively what would work for him and also what absolutely did not work for him. Was worth the 75 bucks excluding travel costs ten times over, just looking at the confidence boost I got. Did some more training sessions at the rearing stable and the effect of those sessions is so much bigger than I would have ever imagined. The whole process of getting him acquainted with the saddle and someone on his back has been going perfectly. Just the fact he knows how to release his tension has been worth the effort. Especially with young horses you can teach them the wrong thing pretty quickly, which means a lot more work to re-install new software and delete the older software. Better for you and the horse if you install the correct software first time around. Both will profit for the rest of your lives.  

Picture this, you make an appointment with a behavioural trainer to teach you and your horse how to load correctly, after that you never have another issue loading your horse (yes, this is possible, sometimes a trainer needs to come back one more time for a repeat session, but most of the time that is not even necessary). I would think that would be worth the effort, time and money? The fact that your horse can be fully relaxed when it comes to that weird transportation thing and can release tension wherever he is. 

Or you bred a foal or bought a young horse, why not contact a behavioural trainer to make sure you take the correct steps right from the start? The bond of trust you create together might be even worth more in the long run.  

An example I saw during my education (studying to become a certified behavioural trainer at the moment) was a horse that had been showing extreme behaviour when it came to girthing. That was also categorized as “he has always done this”. Every day, stress level 100. Only 1 training needed after which he could normally be girthed without aggressive behaviour and without even tying him on both sides. He could stand loose in the tacking area, problem solved. Just 1 of the gazillion examples of helping horses with just 1 training session. So why do we let our horses be uncomfortable for such a long time? 10 years is a very long time. Is it because people do not know behavioural trainers exist? Thinking it is all fairy-tale and stardust? Scared of what people might think or say? Costs? 

In the end it will always be about you and your horse, not what other people might think. Too expensive? Well, we all know horses are expensive. If you buy new saddle pads regularly, skip a few times and you have enough to spend on a trainer. Although I have to say, the profit you get from the training sessions (you get to keep what you learn) might not even be measurable in costs, but in gain. Gain for you and maybe even more important, your horse. 

Want to know more? Feel free to send me a message or take a look on the Equestrian Services page.

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.