Trucjes

Ik zie het best vaak voorbij komen, je paard trucjes aanleren. Zelf ben ik er geen voorstander van, tenzij het een nut, een doel heeft. Het aanleren van iets omdat het leuk of cool is, is nooit een goede reden. Niet te vergeten dat het soms voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Laatst hoorde ik iemand waarvan het paard een ‘box’ geleerd had (met het been de hand aantikken), dus elke keer als je je hand bewoog, was het antwoord een maaiend been. Of het aanleren van steigeren, ik hoef denk ik niet uit te leggen dat dit voor problemen zou kunnen gaan zorgen…

Belangrijkste is om te kijken wat het uiteindelijke doel is van de oefening die je gaat aanleren is. Paarden zijn namelijk heel leergierig en willen het graag goed doen. Dus als je met ze gaat trainen en er is onduidelijkheid over wat je precies vraagt, gaan ze geleerde oefeningen laten zien om te kijken of dat is wat je vroeg, trail and error. Ze bedoelen er niks verkeerds mee, maar het kan wel voor rare ongelukken zorgen als je net even niet oplet en je paard geeft een verkeerd antwoord. Ten tweede wees heel duidelijk in het bijbehorende signaal dat bij die oefening hoort zodat je paard de juiste associatie kan leggen. Het moet ook een signaal zijn wat je niet per ongeluk kan maken, want je raadt het al: vragen om ongelukken.

Ikzelf heb mijn paard zijwaarts inparkeren geleerd naar het krukje, zijwaartse oefeningen beheerst hij goed en zo merk ik direct of hij zichzelf aanbiedt om mij op te laten stappen en zin heeft om te werken. Alleen was ik niet duidelijk genoeg in mijn signaal, want elke keer als ik stil ging staan tijdens grondwerk oefening, parkeerde hij in. Nu heb ik dat een aantal keer geoefend met duidelijk mijn linkerarm omhoog te steken als teken voor inparkeren. Het gaat steeds beter, maar het blijft vaak zijn go-to antwoord. Ik merk dat hij dit een leuke oefening vindt, omdat hij deze vaak direct doet, dus doen we nu meer zijwaartse oefeningen waarbij ik hem steeds meer laat buigen. Altijd naar de positieve kant blijven kijken. Ik zou hem dus nooit iets aanleren wat resulteert in zwaaiende benen, omdat hij te graag alles laat zien wat hij kan.

Dressuuroefeningen aan de hand hebben altijd nut, mits goed uitgevoerd, ook het aangeven van voetjes is een trucje dat nut heeft. Denk aan bij het uitkrabben van de hoeven. Kijk ook goed naar verschillende grondwerkoefeningen en wat het doet met het lichaam van je paard, wat ben je precies aan het trainen met die specifieke oefening? In het zadel zijn we hier volop mee bezig, waarom niet als je ernaast staat.

Bedenk dus goed wat voor type paard je hebt, en wat het nut is van het trucje, wordt je paard er beter van of is het gewoon leuk dat hij het kan? Je wilt voorkomen dat je paard als go-to answer bijvoorbeeld steigeren heeft als hij het even niet meer snapt… Toch?

Tricks

I see it happen quite often, teaching tricks to horses. Sure, it can be fun, but honestly not a fan, unless it has a purpose, an end game. Teaching your horse something just because it is cool or fun, is never a good reason. Not to forget that it can actually lead to dangerous situations. The other day I heard someone had a horse that could do the ‘box’ (touching of 2 fists, or in this case the horses knee). So, every time you moved your hand, the answer would be a flying front leg. Or teaching them to rear, I do not have to tell you that this could create serious problems….

Important is to look at the end game of an exercise you want to teach, what is the benefit and goal. Horses are very eager to learn and want to do well. So, if you start training and there is unclarity on what you are asking, they just start showing you things they can do to see if that was what you were asking, trail and error. They mean well, but it can cause some weird accidents when you are not paying attention for a second and your horse gives you a rondom answer. Secondly, be very clear in the signal that triggers the exercise so your horse can make the connection. It should also be a signal you cannot accidentally make,if y ou don’t, you probably guessed it: asking for trouble.

I learned one of my horses to park, so he parked towards the stepping stool. Sideway exercises he knows pretty well, so I often notice with the parking how flexible he is that day and if he is willing to work. The only problem was, that I didn’t clarify my signal properly, cause every time I would stand still during ground work, he would park. We praticed some more with a very clear signal (left arm up in the air) and we are making progress. It still is his go-to answer when he is confused. Also shows me he really likes this exercise, so doing more exercises with side steps where we work on more and more bending. Always look on the bright side of things. But I would never teach him something that could result in flying legs, just because he loves to show how well he can do things.

Dressage exercises are always good to do when you are on the ground, if they are executes properly. Same with letting them give their feet when you are picking hooves. Try to look at the different ground work exercises and see what it will do to your horse’s body, how can they benefit from it, and what are you training exactly? When we are riding our full focus is on that, why not when you are on the ground?

Think about the type of horse you have, and what the end game is of the trick. Will your horse benefit from it or is it just cool that he would be able to do it? You want to prevent your horse has rearing as his go-to answer when he gets confused and opens the trick can… Right?

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.