BLOG: Hulpen

Het geven van hulpen is een hele normale term binnen de paardensport. Tijdens je lessen hoor je (als het goed is) vaak iets over je been of teugels. Maar wat houden die hulpen nou precies in en waar zijn ze goed voor?

Om je paard te kunnen trainen heb je hulpen nodig. Anders zou je alleen maar op je paard zitten en je paard zou gewoon zijn rondje lopen. We weten allemaal dat we een paard trainen om hem beter en sterker te maken, om hem zijn lichaam beter te laten gebruiken. Zijn natuurlijke scheefheid te verbeteren om blessures te voorkomen. Het doel is een happy athlete.

Er zijn verschillende soorten hulpen die gebruiken:
Beenhulpen
Deze hulp is onze basis. Er wordt ook wel gezegd: je paard moet voor het been zijn. Beenhulpen zijn ontzettend veelzijdig en kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Activiteit, buiging, tempowisselingen, zonder been zijn ze allemaal niet mogelijk. Dus het ontwikkelen van je beenhulpen is iets om elke training even aandacht aan te besteden. Geef ik mijn hulpen niet te groot, op het juiste moment, laat ik mijn paard niet aan mijn been plakken. Tip: zorg vanaf het moment dat je opstapt dat je consequent bent in wat je vraagt. Gebruik altijd deze 3 stappen bij elke beenhulp. 1 – eerst een normale kuithulp, reageert je paard niet, dan 2 – een iets grotere en duidelijkere hulp geven, reageert je paard dan nog steeds niet dan ga je naar stap 3 en zorg je voor een hele duidelijke hulp die wel voor een reactie zorgt. En elke keer dat je een hulp geeft, begin je altijd met je kleine kuithulp, want je doel is dat je paard gaat reageren op kleine hulpen. Hoe consequenter je hierin bent, des te sneller gaat je paard op subtiele beenhulpen reageren.

Teugelhulpen
Deze hulpen zijn een stuk lastiger. Want we willen allemaal een paard dat licht in de hand is en op 2 pinken te rijden, maar om dat te bewerkstelligen kan soms best lastig zijn, zeker als je paard nog niet goed door zijn lijf loopt. Soms houden we teveel vast, dan gooien de teugels weer te los, of we maken te grote ophoudingen (niemand heeft ooit gezegd dat paardrijden makkelijk was ;) ). Helaas hebben we niet allemaal paarden staan met uitzonderlijk talent voor verzameling die gemakkelijk op hun achterhand gaan zitten. Daarnaast moeten we ook hard werken om onze paarden over de rug van achter naar voren te rijden, sommige dagen gaat misschien heel soepel, maar andere dagen moet je misschien je hele training daaraan spenderen. Ophoudingen zijn ook een vak apart, je hebt halve en hele ophoudingen die hebben ook weer verschillende toepassingen. Je moet geven en nemen op de juiste teugel en op het juiste moment en dan nog het aller moeilijkste de juiste verbinding houden met de mond van je paard. Wellicht heb je weleens gehoord van een stille hand? Dat betekend dat je handen stil zijn ten opzichte van je eigen lichaam (dus niet mee naar boven en beneden bewegen tijdens de draf als je aan het lichtrijden bent bijvoorbeeld), maar wel meebewegen met de mond van je paard zodat je te allen tijde de optimale verbinding behoudt. Het klinkt allemaal zo makkelijk, het is alles behalve. Maarrrr oefening baart kunst!

Zithulpen
Dan zijn er nog de zithulpen. Deze zijn wat subtieler, maar net zo belangrijk. Een voorwaarde is altijd dat je meebeweegt met de bewegingen van je paard. Dat je niet voor of na de bewegingen komt. Je zit kun je op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld voor het terugrijden van je paard. Als je net begint leer je dat je teugel de rem is, maar hoe verder je komt in het rijden ga je je zit gebruiken in combinatie met een ophouding op je buitenteugel. Er komt zelfs een punt in de training dat je paard al terug gaat komen op het moment dat jij iets zwaarder en dieper gaat zitten (ik zeg een nieuw trainingsdoel). Daarnaast kun je gebruik maken van je linker- en rechterzitbeenknobbel. Die heb je in de galop nodig, maar bijvoorbeeld ook als je paard door je binnenbeen heen valt, kun je hem iets helpen door iets meer op de buitenzitbeenknobbel te gaan zitten. Het zijn hele subtiele en kleine hulpen waar een instructeur je verder bij kan helpen.

Het aller moeilijkste? De juiste combinatie hulpen geven op het juiste moment en dan ook nog in de correcte mate. Want een hulp komt altijd in combinatie, nooit op zichzelf. Energie die erin stopt, moet ook weer ergens opgevangen worden, anders gaat je paard alleen maar harder in plaats van actiever te worden. Daarom is je onafhankelijke zit (dat betekent dat je elk deel van je lichaam onafhankelijk van elkaar kan gebruiken) ook heel belangrijk en iets waar je altijd op moet blijven trainen. Een voorbeeld als je je paard iets wil terugrijden zonder een overgang terug te maken, dan ga je zwaarder zitten om je paard iets terug te nemen, geeft kuit om te zorgen dat hij wil in die gang blijft en je gebruikt halve ophoudingen om te zorgen dat je paard niet weer harder gaat. Zo werken alles samen en dat is eigenlijk bij alles wat je aan het doen bent. Ga eens een training bewust letten op wat je aan het doen bent, welke hulpen je geeft en wat is de reactie van je paard. We moeten onszelf blijven ontwikkelen om een betere ruiter te worden voor onze paarden.

Met trainingsmodule kun je bijhouden hoe je training ging, waar je aan wilt werken en met de notitiemodule kun je zelfs nog uitgebreider opschrijven hoe je je hulpen hebt gegeven en waar je aan wilt gaan werken.

BLOG: Aids

Giving aids is something very normal within riding a horse. When you take lessons you hear (if you have a good instructor) often about using your legs or reins in a certain way. But what are those aids exactly and how do you use them?

To train your horse, you needs aids. Otherwise you would just be sitting there on your horse and your horse would just be following the course in any way he wants to. We all know we need to train our horses to make them better and stronger, to teach them how to use their body in the best way possible. This way we can help them improve their natural skew to prevent injuries. Our ultimate goal is a happy athlete.

There different kind of aids we can use:
Leg aids
This aid is our basic aid. Activity can only be achieved when your horse is responding to your leg. Leg aids are very versatile and can be used in different ways. Activity, bending, tempo changes, without the leg aid they are all not possible. So, developing you r leg aids is something worth spending time on in every training. Am I not giving them too big, at the right time, am I not letting him stick to my leg. Tip: make sure that you are consistent with your aids from the moment you get on. I always use these 3 steps: 1 – give a normal leg aid by using your calves. If your horse does not respond, go to step 2 – give a slightly bigger aid using your heels. If yoou still get no response, then proceed to step 3 – a very clear large aid that will trigger a reaction forward. But remember, every time you give an aid, start small. You goal is that your horse will respond to a minimal aid. The more consistent you are, the quicker your horse will respond you minimal aids.

Rein aids
These are bit more tricky to get right. We all want a horse that is light in your hands and can be ridden with only your pinkies, but to get to that point can be quite hard, especially if your horse is not using his entire body to move through. Sometimes we tend to keep the reins too tight, or too loose, or we make our halts to big (nobody ever said riding is easy ;) ). Unfortunately we don’t all have horses with an extraordinary talent for collection who sit on their hind legs easily. In addition we often have to work to get our horses to loosen up and use their entire body for moving from back to front. Some days this goes more easy than others when we have to spend out entire training to get to that point. Halts are also in a league of themselves, you have half and whole ones which can be used in a ton of different ways. You have to give and take at the correct moment and then the harderst thing of all keeping the perfect connection with your horses’ mouth. You might have heard about having a steady hand? That means your hands are not moving with your body (so, not moving up and down with you when trotting for example), but they move with the motions of the head of your horse while maintaining that perfect connection. Sounds easy, it is nowhere near easy. Never forget, pratice makes perfect!

Sitting aids
There we have the aids you give with your bum in the saddle. These are the most subtle, but just as important. A condition, always, is that you have to follow the movements of your horse. Try to not be in front or behind them. Sitting aids can be used in different ways, for example collecting your horse more, slow the tempo. When you start out you learn you rein is your break, but when you advance in riding you will use your weight in the saddle in combination with your rein halt to slow down. There even comes a point when you only need to sit a bit deeper and heavier for your horse to come back (I say new goal). In addition you can use your left and right ischial tuberosity. You need them in the canter, but can use them as well when your horse falls through your inside leg by sitting a bit more on your outside ischial tuberosity. It are very small and subtle aids an instructor can help you with.

The most difficult thing? Giving the right combination of aids at the exact right time and then also in the correct amount. An aid never comes alone, always in combination. Energy you put in, has to be collected somewhere. Otherwise your horse would only go faster instead of being more active. Yes, there is a diference. Sitting independently is very important as well, that means being able to use every part of your body individually. Something to always keep training yourself on. An example is when you want to collect your horse without making a transition to a lower gait. You sit a bit heavier to slow the tempo, you give a small leg aid (calves) to keep him forward not forgetting the half halt with your outer rein to make sure he doesn’t speed up. Everything works together, in everything you do. Spend a training focussing on what aids you are giving, how your horse responds. We need to grow ourselves to be the best rider for our horse.

With the training module you can keep track of your training sessions, how it went, what you want to work on, and with the notes module you can even elaborate a bit more regarding your aids and what to work on.

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.