Grondwerk

In de vorige blog (lees hem hier) had ik het al even over afwisseling in de training om het interessant voor je paard maar ook voor jezelf te houden. Daarin noemde ik ook al even grondwerk. Grondwerk heeft vele toepassingen mits je het doel voor ogen houdt. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat wat we aan het doen zijn een verlengstuk is van het rijden zelf. Dus dat de hulpen op de grond voor het paard te relateren zijn aan de hulpen die geeft wanneer je erop zit. Denk been- en teugelhulpen. Begin ik met een jong paard, dat de hulpen vanaf de grond en later vanaf erop zitten op 1 lijn zitten. Maar zo zijn er nog talloze andere visies en zoek vooral wat bij jullie als combinatie past.

Nu heb ik mijn mijn jonge hengst al een aantal keer wat grondwerk gedaan tijdens trainingsdagen en mijn ruin gaat naar de 16 dit jaar, dus dan is 5 á 6 dagen heel intensief trainen wat veel, zeker met zijn artrose. Ik wil hem wel graag heel houden en nog heel wat jaartjes van hem kunnen genieten. wedstrijden kunnen blijven rijden en de opleidingen doen. Dus ben ik met hem ook begonnen met grondwerk.

Hij is een super snelle leerling en heeft heel snel door wat de verwachting is. Zo heb ik gemerkt dat hij voornamelijk aan de voorzijde, schouders en nek, wat stijf is. Achter is hij heel soepel, middenrif kan soepeler, maar is ook flexibel. Dus de oefeningen waarbij hij zijn achterbeen onder moet plaatsen doet hij heel gemakkelijk mooi gebogen, maar moet hij zakken tussen zijn schouders en zijn voorbenen correct in balans plaatsen, dan begint hij het lastig te vinden. Want dan moet hij eerst op zijn achter. En daar zit onze uitdaging. Het verplaatsen van het gewicht naar achter en souplesse aan de voorzijde. Gaan we rustig mee verder trainen en zorgt ervoor dat ik dit inzicht mee kan nemen in het rijden.

Vanaf de grond werken met je paard kan ook helpen om jullie band te versterken of om die weer op te bouwen na een traumatische ervaring. Klinkt misschien heel zwaar, maar als je een keer hard gevallen bent of er loopt een keer een paard door je heen, kan dat zijn sporen nalaten en zorgen voor spanning. Waar zijn paarden gevoelig voor? Inderdaad, jouw emoties, jouw spanning en onzekerheid.

Een andere reden dat ik met mijn ruin ben begonnen met het grondwerk is om te kijken of ik hem zo wat soepeler in zijn lijf krijg, en hem kan leren zelf zijn spanning te laten afvloeien. Hij is soms wat autistisch met objecten en kan veel spanning opbouwen die ik niet altijd weg kan nemen bij hem. Zeker als de oefeningen wat moeilijker worden. Dus het is altijd de moeite waard om eens naar andere invalswegen te kijken die goed kunnen samenwerken om je paard (en jezelf) te helpen blijven groeien.

Naast het grondwerk heb ik mijn trainingen aangepast en blijf ik elke 2 maanden evalueren of het effect heeft. Continue kritisch blijven kijken naar wat we aan het doen zijn en of dat het juiste is. Klakkeloos doen wat we altijd hebben gedaan, tja, dat geeft denk ik niet de resultaten die ik voor ogen heb. Soms moet je even uit je comfortzone en nieuwe dingen leren. Daar worden we toch alleen maar wijzer van, toch?

Ground Work

In my previous blog (read it here) I already mentioned variation in training your horse to keep things interesting. I also suggested ground work. It has many benefits if you keep your goal in mind. For me it is very important that what I am doing on the ground is an extension of riding. That the aids you give, on the ground or when in the saddle, are the same for the horse, or that he can connect the dots between the 2. Think about leg and rein aids. If I start a young horse, I want the aids I give from the ground are the same as from the saddle. There are a million different ideas and ways to train. Choose whatever works best for you and your horse.

With my young stallion I have already done some training sessions and my gelding will be turning 16 this year. So, heavy training 5 to 6 days a week is really no longer an option, especially since he has arthritis. I would like to keep him in one piece so we can have fun together many years to come, keep competing and get some more teaching degrees. So we have started with some ground work sessions as well.

He is a super quick study and knows really quickly what is expected from him. I noticed that he is a bit stiff in front, shoulders and neck mainly. Hind is supple and flexible, mid-section could be more, bit pretty flexible too. So, the exercises where he has to move his hind leg beneath his body go very well. But when he was to drop between his shoulders and place his front legs in a balanced way, he struggles. Mainly because he has to weight on his hind legs first. That is our biggest challenge also during riding. Moving the weight to the hind legs and suppleness on the front. Something we will slowly train and all this has given me insights I can use while riding.

Working from the ground can also help strengthening your bond or building it after a traumatic experience. Might sound extreme, but falling off hard or having a horse knock you over can leave its marks and create tension. What are horses sensible to? Exactly, your emotions, your tension and insecurity.

A different reason I started ground work with my gelding is to get him more flexible, and to see if I can teach him to manage tension himself. He can be a bit autistic with objects and build up a lot of tension which I cannot always manage for him. Especially when the training gets more difficult. So keep in mind that it is always worth it looking into new things and approach something differently.

Besides doing work with him on the ground I also adjusted our training schedule and keep evaluating it every 2 months. Being critical at what you are doing and if it is the right thing to be doing. Just doing it the way we have always done it, well, my opinion is it might not get you the results you want. Sometimes you just have to get out of your comfort zone and learn new things. Something we can only grow from, right?

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.