BLOG: Hengstenkeuze 

Er zijn ontzettend veel paardenrassen. Iedereen heeft dan ook zijn favoriet. Zelf fok ik KWPN’ers. Een ras waarin veel verschillende invloeden van verschillende rassen terugkomen om een goed sportpaard te fokken. Dat vind ik juist het interessante eraan. Een hengst van een ander ras kan ook goedgekeurd worden voor het KWPN-stamboek indien het voldoet aan de gestelde eisen om bloedspreiding te creëren en zo het aanbod voor de fokker te verbreden.  

Nu is de eerste bezichtiging voor hengsten alweer van start gegaan. De O-jaargang. Daar heb ik er ook 1 van, bloedmooi springpaard, alleen hij was nog niet voldoende paard om deel te nemen en daarnaast wil ik eerst de fok-lijn verder opbouwen zodat de kans van slagen in dit traject groter wordt. De eisen zijn namelijk heel streng, ook omtrent de moederlijn en ik denk niet dat mijn puppy paard daar doorheen gaat komen zoals hij op dit moment is, als we over een jaar of 2 kijken denk ik dat hij al een grotere kans maakt. Merk dat hij echt tijd nodig heeft om te uit te groeien. Als fokker moet je heel selectief zijn en de juiste paarden kiezen om mee door te gaan. Anders ben je geld aan het wegbrengen die je beter had kunnen investeren in andere dingen. Voor een startende fokker zoals ik moet je daar goed over nadenken, dan kun je niet zeggen ik schrijf degenen met potentieel allemaal in en zie het wel. Maar wie weet wat de toekomst brengt. 

Wanneer de bezichtigingen weer van start is het vaak ook het moment om alvast na te gaan denken en te gaan oriënteren op de hengstenkeuze voor 2022. Voor mij nu nog makkelijk aangezien ik er volgend jaar 1 drachtig ga proberen te krijgen, maar over een paar jaar hoop ik wat meer fokmerries te hebben en dan wordt het een grotere zoektocht. Kijken naar wat de plussen en minnen zijn van je merrie, wat wil je verbeteren, welke richting op (dressuur, springen, all-round), hoe zijn eerdere veulens uitgepakt. Ontzettend interessant en leuke materie. Het leuke? Je hebt uiteindelijk weinig te zeggen over welke genen worden meegegeven, dus wat eruit komt na die 11 maanden is een totale verassing.  

Zelf vind ik het leuk om het hele proces bij te houden. Zo is het Equestrian Journal ook ontstaan. Ik ben vast niet de enige gek die dat leuk vindt 😉. Het begint altijd met een shortlist hengsten die bij het doel van dat jaar passen. Jong en oud, onbewezen en al bewezen. Alles wat ik interessant vind zet ik erop. Daarna ga ik mezelf verder verdiepen in de fokwaarden, dekgelden, eventuele nakomelingen. De journal vul ik vervolgens in de loop der tijd met foto’s van de vaderlijn, informatie omtrent nakomelingen en prestaties van zowel mama als papa, potentiële namen. Vaak met hele illustraties en doodles overal. Een soort dagboek. Ik hou ervan en zeker als je kiest om een veulen te fokken uit je eigen merrie als opvolger is het helemaal tof om daar een verslag van te hebben.  

Ik ga er in ieder geval maar eens over nadenken, want over 3-4 maanden in het alweer tijd om te gaan scannen en het proces te starten. Ga ik voor dezelfde springhengst van dit jaar waarvan ze het embryo’tje helaas verloren is door einschuss, of ga ik toch voor een dressuurhengst, en is de hengst die ik graag zou willen nog wel te betalen. Dilemma’s.. Ik heb nog even gelukkig.  

Benieuwd naar de veulenmodule? Klik op de button.  

BLOG: Stallion Choice 

There are so many horse breeds, and everyone has their favourites. I breed KWPN’ers. A breed with a lot of influences from different breeds to breed the ‘perfect’ competition horse. The thing I find the most interesting. Stallions from other studbooks can be approved for the KWPN if they meet the strict criteria. This way you can introduce new blood and expand the options for the breeders. 

The first selection has started again. The year of the O’s. I also have 1, beautiful jumping specimen, but he hadn’t matured enough to participate and I first want to develop the line more so chance of success will be better. The criteria are quite strict, also concerning the dam line, and he might make it all the way, maybe in 2 years. He needs his time to grow. As a breeder you need be selective and pick the horses you want to continue with. Otherwise, you are spending money which could have been invested in other things to improve the line. As a breeder just starting out like me you need to think about how to use your resources. I can’t just enter all that might have potential. Maybe one day.  

When the selections start it is often time to start thinking about the stallion choice for 2022. Easy for me since at the moment I only have 1 brood mare. The other 2 are still foals. In a few years I hope to have a few more brood mares and then the search will be more extensive. Looking at plus and minor points your mare has, what I want to improve, which discipline (dressage, jumping, all-round), how did the earlier foals pan out. Really interesting (can dive into that data for hours) and fun stuff to spend time on. The most fun part? You have absolutely no influence which genes will be passed on, so whatever comes out will be a surprise. Every single time.  

I love documenting the entire process. The reason the Equestrian Journal came to life. Surely, I am not the only nutcase doing this 😉. I always start with a stallion shortlist who fit the goal for that year. Young, old, proven or not. Every stallion I find interesting goes on there. Then I dive into the data (breeding values, rates, offspring). The journal I fill with all that data including pics of the lines, information on the offspring, potential names, and achievements in the pedigree. Often with drawings and doodles all over the place. Like a dairy. I love doing it and especially when you choose to breed a successor from your mare, how awesome to have documented the entire process.  

For me it is time to start thinking about my stallion choice, only 3-4 months left before the scanning starts again. Will I go for the same jumping stallion of which she lost the embryo to Einschuss fevers earlier this year or for that dream dressage horse that I have in mind for several years already (if he is still affordable). Choices, choices.. Luckily, I still have time.  

Curious about the Foal Module? Click the button below. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.