BLOG: Supplementen 

Geef jij jouw paard ook supplementen? Ik geef ze alleen wanneer nodig en dit is altijd bovenop het normale voer: ruwvoer en indien nodig krachtvoer en muesli. Voor mij is het dus afhankelijk van het paard. Mijn merrie krijgt pilletjes voor haar mok wat voortkomt uit haar blessure, daarnaast wat vitaminebrok. Mijn ruin krijgt Glucosamine voor zijn artrose, af en toe een beetje magnesiumpoeder en ook elke dag wat extra vitaminebrokjes. De veulens krijgen geen extra supplementen.  

Zo heeft ieder paard zijn eigen behoeften. Ik denk dat het belangrijk is je paard in de gaten te houden. Merk je dat hij zich anders gedraagt dan normaal, dan is het altijd goed dit even in de gaten te houden en wellicht te laten checken. Zo likte mijn ruin ineens overal aan, mijn handen en voornamelijk de hele muur tijdens het poetsen. Dit bleef hij doen, dus bloed uitgebreid laten controleren, maar gelukkig niks gevonden. Alle waarden waren normaal. Verder is hij zo gezond als een vis, dus prima, hij is gewoon een beetje raar net zoals zijn baasje. Maar het is ontzettend belangrijk om te zorgen dat je paard geen onderliggende dingen heeft die het gedrag veroorzaken.  

Sommige paarden laten zelfs niet eens blijken dat ze pijn hebben. Zo duurde het meer dan een half jaar voordat mijn merrie kreupel begon te lopen van een ernstige peesblessure. Gewoon hoger dan een meter springen en doorgaan. Alles aan gedaan om die pees weer goed te krijgen, maar helaas teruggekomen. Ze doet het nu goed op de wei als fokmerrie, met soms wat kritische momenten als zijzelf of haar veulen weer iets doms doet, maar rijpaard zal ze nooit meer worden. Ik voelde me destijds ontzettend schuldig. Hoe kon ik haar nou zo intensief hebben laten werken, terwijl ze een heftige peesblessure had. Achteraf had ik het nooit kunnen weten, aangezien mevrouw het niet liet merken. Pas toen het veulen begon te groeien en het gewicht toenam begon ze pas kreupel te lopen. Toen uiteraard direct laten nakijken en behandelen.  

Paarden blijven aparte wezentjes met een immense werkdrang voor ons als baasje. Dus wij als baasje hebben de verantwoordelijkheid om things out of the ordinary te signaleren, om ervoor te zorgen dat het harnachement past, ze het voer krijgen dat ze nodig hebben en de huisvesting en training dat past bij jouw paard. Daar horen ook die supplementen bij, vaak naarmate ze ouder worden, worden dat er meer, zolang het maar iets is wat je paard ook echt nodig heeft en niet omdat een ander het ook geeft. Blijf continu kijken naar wat je paard nodig heeft. 

In de Equestrian journal kun je heel gemakkelijk voerschema’s maken en daarin ook de supplementen die je paard nodig heeft vermelden. Zo weet je bijrijder (als je die hebt) ook meteen wat er gegeven moet worden 😉. De pre-order periode loopt nog een week! Dus wil je jouw exemplaar voor Sinterklaas in huis hebben, bestel dan deze week nog! 

En heb jij die pepernoot al gevonden? Check de hints op Facebook, vindt de pepernoot en kies 1 van de cadeaus. 

BLOG Supplements 

Do you give you horse any supplements? I only give them whenever needed and always in addition to regular feed: roughage and if necessary, pellets and muesli. For me it depends on the horse what they need. My mare gets pills for her mudfever induces by her tendon injury, in addition some vitamin pellets. My gelding gets Glucosamine for his arthritis, a bit of magnesium once in a while and the vitamin pellets every day. The foals don’t get any supplements.  

Every horse has its own needs. I think it is important to keep an eye on your horse. When you notice they are behaving differently than they normally would, always keep an eye on them and get them checked out. For example, my gelding started to lick things. My hand, the wall during brushing. He kept doing this, so got his blood tested. Thankfully all values normal, nothing weird going on. He is super fit and healthy, so I am not worried. He is just a bit weird like his owner. But it is very important to spot these things and to make sure your horse is ok. 

Some horses don’t even show you they are in pain. It took me over half a year to notice my mare had a severe tendon injury. She would just keep jumping and never show the pain. Did everything to get that tendon up and running again, but it unfortunately returned. She is doing great in the field as a breeding mare, sometimes some critical moments when she or her foal does something stupid, but riding will never be an option again. At the time I felt extremely guilty. How could I have ridden her when she was in so much pain. Looking back, I could not have known. She just didn’t let it show. When she was in foal and it started growing, the weight made her lame. I got her checked out and got the tendon treated.  

Horses are strange creatures with an incredible work ethic. So, we as owners have the responsibility to signal anything that is out of the ordinary, to make sure equipment fits properly, they get the feed they need and to assure housing and training suited to your horse specifically. That also includes any supplements. When they get older, they often need more of them. As long as you make sure you are given your horse something it can actually benefit from and not just because others are doing so. Keep checking what your horse needs to be as healthy as possible. 

In the Equestrian Journal you can easily create feeding schedules including supplements. This way anyone who feeds your horse can easily follow your schedule😉. The pre-order period is only a week! So, if you want yours before Sinterklaas make sure to order this week! 

And did you find the ‘pepernoot’ on the site? Check out the hints on Facebook, find the pepernoot and pick one of the 3 gifts. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.