BLOG: Angst

Je kent het vast wel, je paard schrikt ergens van, je voelt die schok in het lichaam van je paard en je hart slaat automatisch een paar slagen over. Sommige doen dit op de plek en gaan daarna rustig verder waar ze mee bezig waren, andere kiezen voor de 180 graden draai en weer anderen de rodeo. Er zijn talloze manieren waarop je paard gehoor kan geven aan dat vlucht instinct.  

Het kan wel eens gebeuren dat je angst ontwikkelt tijdens het rijden of in de omgang met je paard. Vaak is dit een resultaat van ongelukje, een val of je paard heeft het op een rennen gezet en was even vergeten dat jij nog aan het andere uiteinde van het touw zat. En die ongelukjes zitten helaas in een klein hoekje, zeker als je te maken hebt met een vierbenige tank inclusief een eigen brein met voorgeprogrammeerde onvoorspelbare reacties.  

Angst is heel lastig als je te maken hebt met paarden. Ze voelen dat namelijk feilloos aan en kunnen daardoor juist nog onzekerder worden of juist meer gaan vertrouwen op die oerinstincten in plaats van op jou als leider.  

Last van spanning hebben we allemaal wel eens, bijvoorbeeld als je voor het eerst een B parcours van een meter gaat springen, of voor het eerst met je jonge paard aan de slag gaat. Met gezonde spanning is niks mis, die is gemakkelijk los te laten en zorgt ervoor dat je bewust met dingen bezig bent.  

Het echt bang zijn, is een ander verhaal. Vaak zie je dit na een val of ander type ongeluk met je paard waaraan je serieus letsel hebt overgehouden. Dan begint ons o zo onverstoorbare brein: wat als hij nou exact hetzelfde doet in die hoek? Wat als hij weer rodeo stijl doet na het aangalopperen? Oh nee hij doet zijn oren naar achter of begint te schudden met zijn hoofd! Je gaat op zoek naar aanwijzingen die kunnen leiden tot eenzelfde situatie die resulteerde in die harde val. Je gaat proberen te voorkomen dat jullie in diezelfde situatie komen en allerlei zogenaamde signalen zien. En dat is niet meer dan logisch, die angst is normaal en daar hoef je je helemaal niet voor te schamen. Je mag al super trots zijn dat je gewoon weer bent opgestapt en verder wilt leren.  

Wil je van die angst afkomen en weer ongedwongen kunnen rijden of plezier hebben met je paard, zul je wel stappen moeten ondernemen. Het liefst met professionele hulp van een instructeur zodat je weer kan groeien samen met je paard. Dat heeft tijd nodig. Je zal een paar stapjes vooruit doen, weer een stapje terug, weer een stapje vooruit en soms zelfs een paar stapjes terug. Het gaat erom dat je stap voor stap je angst leer overwinnen en weer gaat vertrouwen op je eigen kunnen en uiteraard op je paard. Het gevoel terugkrijgen dat je capabel genoeg bent om een gekke reactie van je paard op een juiste manier kan oplossen. Uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, maar met geduld en goede hulp gaat dat je zeker lukken! 

Mocht je nog op zoek zijn naar een instructrice in de regio Utrecht? Neem gerust contact op voor de mogelijkheden. Ik heb nog een paar plekken vrij. 

BLOG: Fear 

You probably know that moment when your horse spooks, when you feel the shock of your horse through your body and your automatically skips a few beats. Some horses will do this in place and continue with what they were doing after, others choose the 180 spin and some even the rodeo. There a many many ways your horse can answer their flight instinct. 

Developing fear can sometimes happen when riding or interacting with your horse. Often this is a result of an accident.  Which could easily happen since you are dealing with a four-legged tank that comes with its own pre-programmed brain that causes unpredictable responses. If you think about it a recipe for disaster if you don’t train your horse correctly.  

Fear can be very difficult when dealing with horses. They sense it and can become more insecure or start to rely on their primal instincts even more instead of on you as their leader. 

A bit of tension we all have sometimes. For example, when you jump that 1-meter course for the first time or start working with your young horse. Nothing wrong with a bit of healthy tension, you can easily let it go and it makes sure you are aware of what you are doing. 

Being afraid on the other hand, can be a different story. I often see this after a hard fall or different type of accident which caused trauma. Our brain which is always on starts churning: what if he does the same thing in that corner? What if he starts rodeoing again when making the transition to canter? O dear, he is flattening his ears or shaking his head! You start looking for any sign that can cause that trauma again. You are going to try and prevent it. Totally normal response and nothing to be ashamed of. You can be super proud of getting on again or working with your horse again. 

If you want to get rid of your fear and work with you horse again without any inhibitions, you need to do something about your fear. Preferably with professional help of an instructor so you can grow again together with your horse. That will take time. You will take a few steps forward, a step back, some more steps forward, and maybe even several steps back. The point is that you work on you fear one step at a time and start trusting your own capabilities and your horse again. You need to get that feeling back that you are able to handle the weird reactions your horse can have in a correct way. Easier said than done, I get that, but with good help and patience you will get there! 

If you are searching for an instructor in the Utrecht area, feel free to contact me. I still have some room in my schedule. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.