BLOG – Consequentie 

Paarden zijn kuddedieren. In een kudde bestaat een rangorde. Het gedrag dat daarbij hoort zie je vaak wanneer je de tijd neemt om te kijken hoe de interacties zijn in de wei of in een loopstal. Stel er staat een paard te drinken en een paard dat hoger in rang is heeft bedacht dat hij (of zij natuurlijk) wil gaan drinken, dan zal vaak het paard dat lager in rang staat zich uit de voeten maken. Zo niet dan kan deze een hapje in zijn kont verwachten, een dreigende houding met platte oren of zelf het draaien van de kont of een trap van het hoger in rang geplaatste paard. Fascinerend vind ik het om te zien hoe die interacties zijn tussen de paarden in een kudde. Ik heb wel eens een paar uur op een zonnige zondagmiddag voor de loopstal gezeten om dat allemaal eens te bekijken.  

Wat vaak wordt vergeten is dat wij als mens ook onderdeel zijn van de ‘kudde’. Jij bent opperbaas van jouw paard, of dat zou je moeten zijn. Nu hebben wij geen paardenlichaam om dezelfde taal te spreken, maar er zijn genoeg manieren om je paard te laten zien en merken dat jij bepaald gedrag wel en niet tolereert. Paarden zijn intelligente wezens, vaak ook extreem leergierig, waardoor het aanleren van gedrag goed mogelijk is. Om dat gewenste gedrag aan te leren (of ongewenst gedrag af te leren) is consequentie 1 van de key aspecten. Een paard zal altijd wanneer jij daarvoor ruimte biedt, proberen op te schuiven in rang. Dus stel hij heeft 3 weken lang braaf los stilgestaan bij het poetsen en opzadelen, kan het maar zo zijn dat in week 4 hij toch dat hooi rechts van hem te aanlokkelijk vindt. Met consequent zijn, wordt bedoeld hetzelfde vragen op dezelfde manier. Dus als hij dan een stap naar dat hooi zet, is het met jouw manier van ‘nee’ aangeven (iedereen heeft zijn eigen manier) dat jij niet wilt dat hij naar het hooi gaat om hem vervolgens terug te zetten op de plek waar hij stond met een ‘ho’ om aan te geven dat jij wilt dat hij daar blijft staan.  

Als jij niet wilt dat je paard trekt tijdens het lopen, dan zul je consequent moeten blijven herhalen wat je wel wilt (niet trekken) en belonen op het moment dat je paard het goed doet. Er zal een associatie komen met de beloning en bij herhaling zal je paard gaan begrijpen wat er wordt verwacht. Jij bent zijn opperbaas en hij zal jouw instructies volgen mits je die op een juiste manier geeft. Maar dat is een onderwerp voor een andere blog.  

Vergeet niet dat paarden bepaalde hulpmiddelen gebruiken om elkaar duidelijk te maken wat ze willen. Denk aan orenspel, bijten, slaan. Nu kunnen wij onze oren niet plat in onze nek leggen, of bijten om aan te geven wat we willen. We kunnen wel onze energie en lichaamshouding gebruiken om dit te doen, eventueel met versterking via het touw en halster, je armen of indien nodig een ‘trap’ te simuleren met je handen/voeten/zweep. En dan bedoel ik niet met stalen neuzen even in de buik schoppen, of met de zweep blijven slaan, maar gebruik je dit op een normale verantwoorde manier dan zal dat nog steeds een fractie zijn van de kracht van een trap of beet dat het paard zelf zou geven. Het gaat hierbij om dat je paard de link legt tussen de hulp en wat daarmee bedoeld wordt. Het gaat om de juiste hulp, in de juiste mate op het juiste moment. Mijn opperbaas ruin komt vaak alleen al aanlopen in de loopstal en de rest gaat vast aan de kant. Hij heeft al duidelijk aangegeven dat hij opperbaas is en soms moet hij daar een kuddegenoot even aan helpen herinneren, maar meestal is dat niet eens meer nodig. Dat is de positie waar jij als leider wilt staan. 

Mijn paarden staan meestal los bij het op- en afzadelen. Wel meer paarden bij ons op stal. En dat zorgt bij sommigen nog wel eens voor bewondering. Onder aan de streep is het consequentie en de opperbaas zijn van je paard. Elke keer als mijn paard een stap opzijzet, zet ik hem netjes terug gevolgd door een ho. Elke keer weer. Bij het aanleren kan het zijn dat je ze soms 30x moet terugzetten, ook nadat het aangeleerd is, moet je ze wel eens terugzetten en soms meerdere malen. Consequentie en daardoor duidelijke patronen creëren is de basis. Paarden blijven routine dieren.  

Pre-order periode loopt nog deze maand! Cadeautje nodig voor de feestdagen? Bestel op tijd en heb je journal de eerste week van december in de bus. 

BLOG – Consistency 

Horses normally live in a herd. That herd always has a pecking order. Behaviour associated with the pecking order within a herd you notice when you take the time to observe their interactions in the field or free-range stable. If a horse is drinking and another horse higher in the pecking order decided he (or she) wants to drink, the horse drinking will get out of the way. If not, they can expect a bite in the buttocks, a threatening stance with flat ears, or even a turn with the intention to kick from the horses higher up. I find it fascinating to watch those interactions within a herd. Once I have spent my sunny Sunday afternoon just watching the horses in the free-range stable.  

We often humanize our horses and forget we as a human are part of their ‘herd’. You are the end boss (like the ones in the video games) when it comes to your horse, or you should be. We don’t have the same anatomy as our horses, but there a plenty of ways to interact and communicate with your horse. Horses are quite intelligent beings, often very willing to learn, which makes teaching them certain behaviouristics possible. To teach them the behaviour we want from them (or the things we do not want), consistency is key. A horse will always try to move up in the pecking order if you give him room to do so. He might after standing still for 3 weeks during tacking up decide the hay to his left is too good to ignore. If you let him, he will see room to rise in the pecking order. With being consistent I mean asking something in the same way every single time. So, if he ends up taking a step towards the hay, you say ‘no’ the way you always do (everyone has their own ways) since it is unwanted behaviour, and put him back in the same spot he was before he took that step. Don’t forget to repeat your order to stand still in that spot.  

If you don’t want your horse pulling you across the entire terrain when walking him, you will need to consistently repeat to your horse whatever it is you do want (which in this case is not pulling) and reward him whenever he is doing it right, after correcting him. Your horse will make the association and with repeating it the same way over and over will eventually understand what you expect of him. You are his end boss and he will follow your instructions if you give them correctly in a way he understands. But that is a subject for another time.  

Don’t forget horses also use several aids to communicate with each other. Ears, biting, kicking, subtle body language. We are able to flatten our ears, or bite to indicate what we want from them. We can however use our body language and energy, if necessary, with reinforcement by using rope and halter, arms or even simulating a ‘kick’. I do not mean using steel noses to kick them in the belly, or excessive whip use. What I do mean is when doing this in a responsible way without excessive force, but just to correct, the force you are using is way less than the horses use amongst each other. The point is giving the correct aid in the right way, so your horse links the action with a desired response. My end boss gelding walks into the free-range stable and the other horses make sure the path is clear. He has already established his position and sometimes needs to remind a herd member, but most of the time that no longer is necessary. That is the position you need to be in.  

My horses often just stand untied when tacking up or down. More horses at our stable do which often gets bewildered looks. When it comes down to it, it is all about consistency and being in charge of your horse. Every time my horse moves, I put him back. The same way, every single time. When teaching this, you might need to put them back 30 times or more, even after teaching them, you sometimes have to put them back. But when reminding them there is no room for moving up that pecking order, the times you have to do that become less and less. Consistency and creating clear patterns remain one of the basics. Horses will always thrive on routines.  

The pre-order period still runs this month! Need a gift for the holidays? Order in time so the journal will be delivered the first week of December. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.