UITGELICHT: Wedstrijdmodule

Het is alweer tijd voor de nieuwe uitgelicht blog. Deze week de wedstrijdmodule. Ik bewaar al mijn protocollen. Die zitten nu in zo’n simpel plastic mapje, zonder overzicht met allerlei notitieblaadjes met betrekking tot verschillende wedstrijden. Denk aan wel of geen leuke locatie, weersomstandigheden, eigen gevoel, wat ging goed, wat kan beter. Niet echt een ideale manier om iets terug te vinden of om patronen te ontdekken. Hoe handig zou het zijn om bij elke wedstrijd even kort wat notities te kunnen maken en direct je protocol bij die notities te kunnen bewaren. Op die manier is de wedstrijdmodule tot leven gekomen. Op de voorzijde van de pagina kun je allerlei notities maken en op de achterzijde zit een insteekhoes waar je je protocol in kan schuiven. Door het modulaire karakter van de journal kun je ook nog een foto van jou en je paard op jullie paasbest toevoegen met de fotobladen.  

Deze module is voor iedereen die wedstrijden rijdt. Analyseer kort je wedstrijd en stel doelen voor een volgende keer.  

Bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Wedstrijdjaarplanning, om je wedstrijddoelen op te schrijven. Bijvoorbeeld in welke maanden moet ik waar starten om te kunnen kwalificeren voor kampioenschappen of in maart is mijn doel 10 winstpunten behaald te hebben in een bepaalde klasse.  
  • 25 wedstrijdlogbladen met inschuifhoes aan de achterzijde voor je protocol.  

De wedstrijdmodule is los verkrijgbaar (vergeet dan niet de ringen en kaften mee te bestellen), maar zit ook in de Pre-Order Set en de Basic Set. Kijk hier voor meer informatie. 

Dus wil jij ook wat meer orde in je protocollen en de resultaten van jullie harde werk bundelen? Bestel de module dan nu en dan valt hij uiterlijk de eerste week december bij je in de brievenbus. Ruim op tijd voor die indoorkampioenschappen 😉 

FEATURED: The Competition Module

Yet another week has passed and that means another featured blog. This week the Competition Module! I keep all my result sheets. Good scores, bad scores, all of them. They are all tucked in a simple plastic A4 envelop with loose note sheets on different competitions. How was the location, weather, what did I think, good things, things to improve. Not the most efficient way to keep it or to find any patterns. How convenient if there was a way to make a few notes on every competition and keep the result sheet with those notes. That is how this module came into existence. On the front of the page, you can make notes and, on the back, you can slide in you result sheet. Because the journal is modular you can even add a photo you and your horse looking your utmost best by using the photo pages.  

This module is for everyone who competes. Analyse your competition and set goals for the next one. 

Contains the following elements: 

  • Competition Year Plan, so you can write down your competition goals. For example, which months to compete where to qualify for regionals or you want 10 promotion points in your current class by March. 
  • 25 Competition Log pages with slide in cover for your result sheet on the back.  

The competition module is separately available (don’t forget to order the binding rings and covers as well), but it is included in the Pre-Order Set and Basic Set. Click on the sets for more information.  

So, do you want to create order amongst your result sheets and bundle the results of you and your horse’s hard work? Order the competition module now and it will be delivered no later than the first week of December. Just in time for regionals 😉

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.