2x knipperen en ze zijn groot

Deze week staat in het teken van de veulenmodule. Een veulen fokken is een rollercoaster van emoties, maar zo ontzettend gaaf om te doen. Uiteraard fokken we met een doel, een opvolger, een goed sportpaard, iedereen heeft zijn eigen richtlijn. Mijn initiële doel was het fokken van een opvolger voor mijn merrie, een toekomstig sportpaard. Ik vind het gehele proces alleen dermate interessant dat ik daarin door wil gaan ontwikkelen. Daarnaast kwam de peesblessure van mijn merrie helaas terug, ontstaan door een ongelukkige verzwikking, volledig behandeld met 50% kans op volledig herstel. Gelukkig was ik er op tijd bij, waardoor ze nog heerlijk op de wei als fokmerrie kan doorbrengen. Mits haar veulens niet per ongeluk elk jaar tegen de pees trappen met gust als gevolg, zoals dit jaar helaas… Het doel nu is een succesvolle spring-/eventing- en dressuurlijn op te zetten. De basis is ondertussen gelegd en nu is het geduld, verder bouwen en een strenge selectie.  

Mijn eerste zelf gefokte veulen is geboren in 2019. Voor mijn gevoel was het gisteren dat er een klein hummeltje helemaal opgevouwen uit mama kwam. 2,5 is hij nu en de 1.70 voorbij. Zo’n keukentrapje hebben we straks nodig om erop te kunnen klimmen. Een heerlijk dier, exact zijn moeder. Introvert, leergierig, beetje eenkennig en veel bevestiging en verwerkingstijd nodig. Korte werksessies om het explosiemoment te voorkomen met pauzes zodat hij het even kan laten landen, om het vervolgens 20 minuten later het in 1x te doen. Dit jaar is er een prachtige merrie geboren uit exact dezelfde combinatie. Een totaal ander veulen. Extrovert, expressief, weet wat ze wil en laat dat ook duidelijk merken. Ook een echte knuffelkont en totaal niet bang toen ze eenmaal had besloten dat een mens wel te vertrouwen was. Ook een kasteel van een paard net als haar broer en wat groeien ze toch hard. 2x knipperen en ze staan al met hun hoofdjes over het hoge hek te koekeloeren. Je ziet ze bijna groeien! 

Paarden hebben op 3-jarige leeftijd ongeveer 92% van hun stokmaat bereikt. Een groot paard is pas volledig uitgegroeid op 8 jaar! Dit heeft te maken met het sluiten van de groeischijven. Dit begint bij het hoefbeen welke gesloten is bij de geboorte en continueert tot en met de atlas welke zich als laatste sluit. Hengsten en ruinen lopen zelfs 6 maanden achter op merries in hun ontwikkeling. Een kleiner paard is pas volgroeit rond 6-jarige leeftijd, en hoe groter het paard, des te langer het duurt. Het is dus van belang daar rekening mee te houden bij de initiële belasting en het zadelmak maken van je paard. Dat betekent dat er met mate moet worden gewerkt met voldoende afwisseling en rustpauzes. Ieder paard is anders en heeft een persoonlijke aanpak nodig rekening houdend met die interne ontwikkeling.  

In de veulenmodule zit een groeilijst om de groei van je veulen bij te houden. Leuk om een eventuele trend te zien bij de fokmerrie. Misschien fokt die wel consistent groot ongeacht de stokmaat van de hengst, of is juist de hengst heel bepalend. Daarnaast is het gemakkelijk te zien of het veulen de standaard groeicurve volgt of juist niet. 

Ik heb in ieder geval in de afgelopen jaren een nieuwe passie ontdekt, en kijk ernaar uit om de fokkerij verder op te bouwen. De pre-order periode loopt nog tot eind november, dus zeker zijn van exemplaar? Bestel dan nu de modules hier.

Wat zou jouw fokdoel zijn of misschien heb je er al 1? Laat het weten in de comments op de socials. 

Before you know they are all grown up

This week the foal module is in the spotlights. Breeding a foal is a rollercoaster of emotions, but one of the most awesome things to do. Naturally breeders have a goal. To breed a successor, a high-quality sports horse, everyone has their own dot on the horizon to work towards. My initial goal was to breed a successor for my mare, a future sports horse. The entire breeding process caught my attention. In such a positive way that I want to develop it professionally. In addition, the tendon injury of my mare returned (there was a 50% chance). Occurred due to an unlucky accident, horses just do not have any sense for self-preservation. Luckily, I caught it in time so she can spend her days in the field as a breeding mare (she loves it). Well, if her foals do not accidentally kick her tendon with inflammation as result and loss of the embryo, which happened this year… Breeding is never without risks. Goal now though is to create a successful jumping/eventing and dressage line. Foundation has been created and now it is a patience game, building on that foundation and a strict selection of offspring.  

The first foal I bred was born in 2019. Seems like it was just yesterday when he came out of his mum all folded with those never-ending legs. He is now 2,5 years old now and over 1,70m. I need one of those kitchen ladders to be able to get on when we start work eventually. He is absolutely lovely, and a lot like his mum character wise.  Introvert, willing to learn, bit focussed on his owner and in need of confirmation and time to process new things. Short working sessions to avoid the moment of explosion with lots of breaks so he can take his time to process. Result 20 minutes later: he does it all in one single go. This year a beautiful mare was born. Same pedigree and totally different. Extrovert, expressive, knows what she wants and how to show it. Loves to cuddle and isn’t afraid of anyone after she decided humans can be trusted. A castle just as her brother, they grow up so quickly. You blink twice and they are waiting for you head over the gate they couldn’t even reach halfway few months earlier. You almost see them grow in front of your eyes! 

Horses have reached about 92% of their total height at 3 years. A larger horse is fully grown when it is 8 years old! This has to do with the closing of the growth plates. This starts with the coffin bone at birth and continues all the way to the atlas which closes last. Stallions and geldings are even 6 months behind in development compared to mares. A smaller horse is fully grown around 6 years old. The larger the horse, the longer it takes for them to grow. It is important to take that into account when starting your young horse and the amount of work is done. Variety and pauses are key. Every horse is different and needs a personal approach taking into account the internal development. A horse can look mature for its age, but growing plates still need the same time as any other to close.  

The foal module contains a growth list to keep track of the development of your foal. Fun to see if there is a trend regarding your breeding mare. She might give large foals indifferent of the stallion used, or maybe the stallion genes have a lot of influence. Or just to see if your foal is following the curve or not.  

In the past years I at least found a new passion, and I am looking forward to develop the breeding lines. The pre-order period lasts till the end of November. So, make sure you order your modules in time to have them delivered before the holidays.  

What would be your goal as a breeder or maybe you already have one? Let me know in the comments on the socials. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.