Hoe het Equestrian Journal is ontstaan

Het idee voor het modulaire logboek is vorig jaar ontstaan bij de tweede keer insemineren van mijn merrie. Ik had al een provisorisch gemaakt boekje waarin ik alles bijhield omtrent de dracht van de haar eerste veulen in 2019. Nu begon ik weer met lijsten en overzichten maken in dat boekje voor de tweede dracht. Super gefrustreerd werd ik van het feit dat ik de indeling niet kon wijzigen, omdat mijn boekje vaste bladzijden had, plastic mapjes en multomappen waren ook niet echt esthetisch of handig. Daarnaast moest ik alle overzichten handmatig tekenen of printen en plakken. Ook als ik iets eruit wilde halen, werd dat scheuren waardoor het boekje er niet beter op werd. Of als ik een foto wilde toevoegen van een mijlpaal tijdens de dracht, was er geen flexibiliteit. Zodoende is de veulenmodule ontstaan. Alles rondom de dracht van informatie rondom de merrie, hengstenkeuze tot en met de geboorte kan hierin worden bijgehouden. 

Vervolgens ging ik wedstrijden rijden met mijn destijds nieuwe aanwinst Boaz. Ik ben iemand die alle protocollen bewaard en bekijk waarop ik kan verbeteren voor de volgende keer. Idealiter bewaar ik mijn protocollen bij de aantekeningen. Nu zit alles in een grote A4 insteekmap. Daarnaast is deze ruin nogal een brokkenpiloot, dus bijhouden wat hij waar gehad heeft is ook handig in plaats van op facturen terug te zoeken wanneer de DA geweest is voor welke behandeling.  

Met 4 (vanaf december 5) paarden is het handig om een overzicht te hebben per paard. Structuur met flexibiliteit is alles. Alleen de veulens hebben al die pagina’s voor trainingen en wedstrijden helemaal nog niet nodig. Toen is het idee ontstaan om een modulair logboek te gaan ontwikkelen waarin gemakkelijk met een basis te beginnen is en die vervolgens uit te breiden met wat handig is voor de ruiter en het paard.  

Met de dracht of veulen begin je met de veulenmodule. Indien het veulen verkocht wordt, hoe leuk is het om al een klein naslagwerk mee te kunnen geven van het initiële traject. Vervolgens komt de basis- en healthmodule voor tijdens de eerste 3 jaar. Dan de trainingsmodule om de grondwerksessies en inrijproces bij te houden. Een wedstrijdmodule om de wedstrijden te analyseren. De foto-, notitiemodules en tabbladen zijn extra’s om het logboek nog persoonlijker te maken.  

Ik ben zelf iemand die niet elke dag de trainingen opschrijf in een log, maar wel 1 of 2 keer per week. Deze modules geven mij de ruimte en flexibiliteit om alles bij te houden op mijn manier en mijn tempo. Per module of per maand, alles kan. Bladen verplaatsen of een blad toevoegen? Geen probleem! 

Het logboek is nu beschikbaar voor pre-order met leuke kortingen geldig tot eind November, verwachte levering eerste week December. Net op tijd voor Sinterklaas en de kerstdagen.  

Meer informatie? Neem gerust contact op.  

How did the Equestrian Journal come into existence

The idea for this modular journal popped into my mind last year when starting the process to inseminate my mare for the second time. I already had made a provisional notes book in which I kept track of the entire process around my first foal born in 2019. Again, I started creating lists and overviews in that book. Which stallion to choose, possible names, etc. I became increasingly frustrated by the fact that I couldn’t change the lay-out since my book had fixed pages. Plastic folders and binders weren’t ecstatically pleasing or that convenient. In addition, I had to create every single overview by hand or print and paste it. If I wanted to remove a page, I had to tear it out. Not very friendly for the book. Or if I wanted to add a picture of a milestone when my mare was in foal, there was no flexibility in where to add that picture. Hence the coming into existence of the foal module. A place to keep record of the entire process including information on the mare, choice of stallion, milestones, birth, all of it.  

Then I started competitions with my then new horse Boaz. I keep all my result sheets and look at what I can improve for the next one. Ideally, I keep my result sheets with my notes. At the moment everything is in an A4 folder. Not very orderly. In addition, this gelding is quite accident prone. So, a record of his accidents might be quite handy instead of looking through the vet invoices when they came for which injury.  

With 4 (5 as of December) horses having an overview of each can be convenient. Structure with flexibility is everything. The foals just don’t need all the pages concerning training and competitions. Brainwave, why not create something that is easy to order and adjust to your wishes and needs? The modular log came into existence which provides the basics needed and can be expanded with any module convenient for rider and horse.  

When you plan to breed or own a foal, you start with the foal module. How cool is it when your foal is sold and going to his or her new owner you can provide them with a record of the entire process before. Then come the basic and health module. When they turn 3 or 4 (whenever you want to start with them) you can add the training module for ground work or the first steps under the saddle. Ready for your first competition? Add the competition module. The photo module, notes module and tabs are there to personalize your journal even further.  

I do not write down a log of my training every single day, but once or twice a week. These modules provide flexibility towards the frequency you want to keep track of training sessions, lessons, or any other type of activity. You can order it per module or per month, everything is possible. Moving pages around or add one? Not a problem! 

The journal is now available for pre order with discounts valid till the end of November. Expected delivery is the first week of December. So just in time for the holidays! 

More information? Don’t hesitate to reach out. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.