Verslikken

Het moment dat je hart even stilstaat en een paniekmomentje zich even voordoet: je paard verslikt zich. Het ene moment staat hij (of zij natuurlijk) nog rustig te eten en het volgende moment met gestrekte hals kokhalsbewegingen te maken en te hoesten. Dit overkwam mijn merrie een aantal keer vorig najaar. Steeds frequenter. Ze staat al sinds begin vorige zomer, toen ze voor haar laatste drachtigheidscontrole was geweest, 24/7 op de wei zonder krachtvoer, want volop gras. Heerlijk natuurlijk en iets waar ik mijn paard helemaal gelukkig mee maak sinds haar teruggekeerde blessure. De chronische mok ontstaan door die blessure had ik voor die tijd goed onder controle en wilde het eens zonder de pilletjes gaan proberen. Dat ging redelijk goed tot er weer een fikse uitbraak op dat been tevoorschijn kwam.

Toch weer de pillen dagelijks gaan geven en met als plan dat wanneer ze weer op stal zou komen te staan ter voorbereiding op het veulen weer een tijdje te smeren totdat het weer onder controle zou zijn. Enige nadeel: ze eet de pilletjes niet los op. Ingenieuze oplossing was de pilletjes in een wortel te verwerken en het was hap, slik, weg. Dat ging een tijdje goed. Totdat ze zich ineens begon te verslikken. Ik stond echt even te kijken met grote ogen, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Hals uitstrekken, kokhalsbewegingen, paar keer hoesten en weer om de rest van de wortel vragen. Toen dacht ik nog ‘raar..’, maar ze at de rest van de wortel op en ging weer grazen. Vervolgens gebeurde dat af en toe, om de paar dagen. Ter ondersteuning van de vachtproductie ging ik haar een handje muesli en vitaminebrokjes voeren. Eerste keer na 10 jaar geen deken, dus dat kostte energie. Het is naar om je paard zo te zien. Moeite met het slikken, hoesten, weer proberen te slikken en wanneer het gelukt was die prop weg te werken, snel weer verder eten. Ze verslikte zich bijna elke dag, omdat ze zo gulzig aan het eten was.

Eerst geprobeerd haar elke keer 1 hap per keer te laten nemen. Dat werkte redelijk, ze verslikte zich minder, maar werd er ook pisnijdig van. Toen zag ik ineens, toen ik één van mijn andere paarden eten gaf, dat die vitaminebrokjes best wat water kunnen opzuigen. Als je als paard al maanden alleen gras hebt gegeten en vervolgens die brokjes naar binnen schrokt, zet dat uit in aanraking met speeksel met als gevolg een prop die zich moeilijk laat wegslikken. Paarden die op stal staan en elke dag ruw- en krachtvoer krijgen hebben daar minder last van. Het schrokken wijst erop dat ze toch wel trek had en de aanmaak van die vacht plus de temperatuurverandering haar energie kostte. Nieuwe tactiek: slobber, vitaminebrokjes en pilletjes met heel veel water. De eerste keer een handje gedaan. Ik wist natuurlijk niet of dit een oplossing zou zijn. Ik zat al met mijn hoofd bij de dierenarts, dat haar strottenhoofdklepje de luchtpijp niet meer goed zou afsluiten, of een kies, of de slokdarm werkte niet goed genoeg. De risico’s en gevolgen van verslikken kunnen groot zijn namelijk. Gelukkig werkte deze oplossing. Sinds ik het voer meng met slobber en week in voldoende water, heeft ze zich niet 1x meer verslikt. Ik ben voor de zekerheid ook afgestapt van de wortels of ander voer wat grote stukken bevat om door te slikken, omdat ze simpelweg niet voldoende kauwt. Meer weten over de oorzaken van een slokdarmverstopping? Dit artikel van paardenarts.nl is heel helder.

Ik hoop dat mijn ervaring menigeen kan helpen in eenzelfde situatie. Pas op voor slokdarmverstopping en luchtweginfecties bij verslikking. Zie je dat je paard zich verslikt, ga op zoek naar de oorzaak en voorkom erger. Vaak, als het geen medische oorzaak heeft, komt het toch door te gulzig eten, voergrootte of -samenstelling.

Choking

That moment your heart stops and your body sends you into a small panic attack: the moment you horse chokes on something. He (or she off course) is calmly eating and the next second he stretches out his neck making throw up movements with his neck (horses cannot throw up, but it looks as if they are trying to) and starts coughing. This happened to my mare last fall. It happened more and more often. She is in the field 24/7 since last summer after het last pregnancy check. So, only grass, no pellets. My horse loves it, couldn’t make her happier since the return of her tendon injury. Her chronic mudfever is a direct result of that injury which was under control and I decided to try without meds for a while. Worked for several months, but then another break-out occurred.  

So, went back to giving her the meds again every day with the plan to use some cream to get it back under control when she would go to the maternity stable. Only problem: she doesn’t eat the meds plain. Ingenious plan: put them in a carrot! That worked for a while, until at one point she started to choke on them. Slight panic attack accompanied by the question: what the hell are you doing?! She was stretching out her neck, making the throw-up movements, few coughs and then she wanted more carrots. Weird was my brain saying, but she ate the rest, walked off and started grazing again. 

That would happen every now and then, every few days. Then the days started to shorten and she was growing her winter coat.  To help her with that I gave her a handful of muesli and vitamin pellets. She wasn’t wearing a blanket for the first time in 10 years, so it takes energy to build up that coat. She started to choke on it immediately. It hurts to see your horse like that. Having trouble swallowing, coughing, trying to eat a bit again, repeat the process. Every time she passed the chunk of food she would greedily continue to eat. She was eating so quickly that she started choking on it every day.  

At first, I tried to get her to take one bite at a time. That worked a bit, but she got angry and impatient as well. Then one day when feeding one of my other horses I notices the vitamin pellets can absorb quite a bit of water. So, if your horse only has had grass to eat for months and greedily eats the pellets, they expand when they come in contact with saliva creating a chunk not easy to swallow. Horses who have access to feed all day do not tend to have this problem. Time for a new tactic: mash with the vitamin pellets and meds, and a lot of water. First time I tried a handful. Didn’t know if this would work. I was already at the vet, maybe her larynx valve wasn’t working properly, or a tooth, or something with her oesophagus. The risks and consequences of choking can be severe. Thankfully this solution seemed to work. Ever since I have been mixing it all with water, she hasn’t choked once. Just to be safe I also quit the carrots and other foods that can be chunky in itself, because she doesn’t chew her food properly. Want to know more about oesophageal blockage? This article is very clear.  

I hope my experience can help you when facing a problem like this. Be aware of a possible oesophageal blockage. If your horse is choking, find the cause and prevent worse. Often, when there is no medical reason, it is eating too greedily, food size or composition.  

Share This Story, Choose Your Platform!

Want to receive new articles in your inbox?

Subscribe here

By signing up to our mailing list you are welcoming the latest news and savings directly into your inbox.